Karel Santral Kodları

Santral servisi VERSİYON. MS26s MS38s MS38s MS48s MS48c MS128 / 224 

Abone dış hat erişim grubu801aaaggPrXXXXX
Abonelere PBX programı girme805aaaAAAPrXXXXX
Abonelerin dış hat konuşma sürelerinin kısıtlanması801aaa9ttPrXXXXXX
Aboneye anons için867aKlXXXXX
Acil hat programı804aaapppnPrXXXXX
Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme8007mnnnPrXXXXXX
Alarm servisini kullanmak için8387ssddKlXXXXX
Anons yapmak için866KlXXXXX
Aramalı acil hat804aaannPrXXXXX
Araya girme0KlXXXXXX
Araya girme yetki seviyesi806aaa(9)pPrXXXXXX
Araya girmek için0KlXXXXXX
Arıza sorgulama739KlXXXXX
Başka bir telefondan park edilen hattı geri almak için44aKlXXXXX
Bekçi kodu869KlXXXXX
Bekletilen dış hattı geri almak için4KlXXXXXX
Bekletme müziğini belirleme832m (m=0,1,2)PrXXXXXX
Bekletme süresini ayarlama8082ttPrXXXXX
Belli bir abonenin veya dış hattın çağrı kayıt dökümü8766KlXXXXXX
Bir dış hattı başka bir dış hatta yönlendirmek için835+dış hat no+aKlXXXXX
Çağrı aktarmak için#aKlXXXXXX
Çağrı kayıt  süresi8777ttPrXXXXXX
Çağrı kayıt dökümü8767PrXXXXXX
Çağrı kayıt rapor filtresi8083aaanPrXXXXXX
Çağrı kayıt sayacını sıfırlamak için8769ttPrXXXXXX
Çağrı kayıt statüsü belirleme877s (s=0,1,2,3PrXXXXXX
Çağrı kayıtta kayıt silmek için8765KlXXXXXX
Çağrı yakalama dahili aboneler82a..KlXXXXXX
Çağrı yakalama dış hat3KlXXXXXX
Çağrı yakalama/Üzerine çağrı yönlendirilme Yetki seviyesi8074aaa(9)mnPrXXXXXX
Çağrı yönlendirme85a..               İptali 85KlXXXXXX
Çağrıyı park etmek için#4KlXXXXXX
Çatalaltı süresi8089ttPrXXXXX
Dahili abone ile görüşmea..KlXXXXXX
Dahili çevir sesi değiştirme8022c (c=0,1)PrX
Dış hat  eşit kullanım parametresi8027pPrXXXXX
Dış hat açma/kapama89dd(9)mnPrXXXXXX
Dış hat alma şekli8005dt (t=0,1)PrXXXXX
Dış hat ekonomik tarife programı8024ssddSSDDPrXXXXXX
Dış Hat grup parametreleri802d..g (g=0…..7)PrX
Dış Hat grup parametreleri802d..gg (gg=00…..15)PrXXXXX
Dış hat ile görüşme9+ dış numaraKlXXXXXX
Dış hat otomatik arama770                 İptali 77KlXXXXXX
Dış hat otomatik arama ortak hafıza77+00…99       iptali 77KlXXXXXX
Dış hat otomatik arama özel hafıza77+01…09       iptali 77KlXXXXXX
Dış hat parametreleri800ddaaaxyfePrXXXXX
Dış hat PBX grupları8050ddDDPrXXXXX
Dış hat ses seviyelerini ayarlama8025ddnPrXXX
Dış hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi8778ddüüüüü (65535)Pr2.06FXXXXXX
Dış hat yetki seviyesi87aanPrX
Dış hat yetki seviyesi887aaa(9)nPrXXXXXX
Dış hatları otomatik açma827OXXXXXX
Dış hatta kodlu erişme797+01-99+dış num.KlXXXXX
Dış hattan gelen çağrılarda konuşma sürelerinin kısıtlanması8084nPrXXXXX
Dış hattı bekletme#4KlXXXXXX
Dış hattı seçerek geri alma/Sıradan geri alma808aPrXXXXX
Dış hattı yeniden arama60KlXXXXXX
Direkt iç arama8070ddpPrXXXXX
Diyafon ile görüşme10KlXXXX
Diyafon ile görüşmek için110KlXX
Diyafondan müzik yayını8064m (m=0,1)PrXXXXXX
Diyafonun çalacağı aboneyi belirleme805d.. a…v1,16XXXXX
Erişilen dış hattı çağrı kayıtta işaretlemek için790KlXXXXX
Esnek numaralandırma abone erişim kodlarının sıfırlanması8868PrXX
Esnek numaralandırma abone erişim kodu girişiaaa110 151 eeeePrXX
Esnek numaralandırma başlangıç durumu8869PrXX
Esnek numaralandırma erişim tablosu kalıcı hafızaya alma8866PrXX
Esnek numaralandırma erişim tablosu yükleme8865PrXX
Esnek numaralandırma erişim tablosunun sıfırlanması8867PrXX
Esnek numaralandırma numara erişim kodu girişi88600neeeePrXX
Esnek numaralandırma servis erişim kodu girişi8860nnPrXX
Esnek numaralandırmayı devre dışı bırakmak için8867 8866PrXX
Grup anonsu için865aKlXXXXX
Gün bazında otomatik servise alma8089mgnPrXXXXX
Hatırlatma servisini kullanmak için (iptali)838ssdd        İptali 838KlXXXXXX
İç hat ile görüşmea..KlXXXXXX
İki dış hattı birbirine bağlamak için#4#6KlXXXXXX
Konferans yapma dahili abone ile#5KlXXXXXX
Konferans yapmak için#5a#KlXXXXXX
Kontör Hesabı8079aaakkkkPrXXXXX
KY 16′da sayfa veya satır atlamak için8762KlXXXXX
KY16 mini yazıcıda  sayfa atlamak için8763KlXXXXX
KY16′ yı devreye sokmak için8761KlXXXXX
Meşgul aboneyi kulağından uyarmak için1KlXXXXXX
Meşgulde sıraya girme81                   İptali 81KlXXXXXX
MF arama parametresini belirleme8088p (p=0,1)PrXXXXX
MF telefonlarda *,# tuşları kullanımının, çatalaltı yapabilme özelliğinin belirlenmesi8071aaa(9)mnPrXXXXXX
Müzik dinlemek için (iptali)857               İptali 857KlXXXXX
Oda dinleme servisi858+a+9KlXXXXX
Operatör tarafından bekletilen hattı geri almak için4aKlXXXXXX
Ortak hafıza dökümü746KlXXXXX
Ortak hafızadan arama yapma5hh (hh=00-99)KlXXXXXX
Ortak hafızaya numara girme834hh (hh=00-99)OXXXXXX
Otel odası Arama yetki seviyesi8029aaanPrXX
Otel odası check in / check out732+a+1KlXX
Otel odası check in / check out (iptali)732+a+0KlXX
Otel odası tanımlama8028aaanPrXX
Otel odasını durumunu sorgulamak için731+aKlXX
Otel odasının durumunu belirtmek için730KlXX
Otel odasının durumunu değiştirmek için730+aKlXXXXX
Otomatik arama/Otomatik konferans yetki  seviyesi8073aaa(9)mnPrXXXXX
Otomatik olarak gece servisi konumuna girme/çıkma883ssddSSDDPrXXXXX
Otomatik olarak Paralel operatörü devreye alma/devreden çıkarma884ssddSSDDPrXXXXX
Otomatik olarak robopu devreye alma/devreden çıkarma885ssddSSDDPrXXXXX
Otomatik tut süresi8089ttPrXXXXX
Özel hafızadan arama yapma6hh (hh=00-23)KlXXXXXX
Özel hafızadan arama yapmak için6h (h=0…9)KlEski versiyonX
Özel hafızaya numara girme84hh (hh=00-23)KlXXXXXX
Özel hafızaya numara girme84hn (H=0…9)KlEski versiyonX
Özel röle çekili kalma süresi8094ttPrXXXXX
Özel röle çektirme23KlXXXXX
Özel röle çektirme151KlXX
Paralel operatör tanımlama8085a..        iptali 8016PrXXXXX
Paralel operatörü devreye alma / İptali8651           İptali 8650KlXXXXX
Park edilen çağrıyı geri almak için4KlXXXXXX
PBX grup çağrı parametreleri8026ctshPrXXXXX
PTT şehirlerarası/milletlerarası arama kodunun belirlenmesi80019k (k=9-0)PrXXXXXX
Rahatsız edilmeme iptali831               İptali 830KlXXXXXX
Robop direkt aranamaz abone801aaa8pPrXXXXX
Robop, tek tuşla erişim tanımlama8087nddddPrXXXXX
Robot kullanıcı yetki seviyesi8072aaa(9)mnPrXXXXX
Röle kontrol ve kutu zili809p (P=1, 2, 3, 6)PrXXXXXX
Saati ayarlama88ssddOXXXXXX
Seçerek dış hat alma7 d..KlXXXXXX
Seri aktarma#+0+aktarılacak noKlXXXXXX
Sistem programlarını tekrar yükleme824OXXXXXX
Sistem tablolarının  sıfırlanması745p (P=1…9)PrXXXXXX
Sistem tablolarının sıfırlanması825x  (x=1…..9)PrEski versiyonX
Sistem yetkilisinin belirlenmesi803a..PrXXXXXX
Sistemi gece servisine alma879                iptali 878OXXXXXX
Şef-sekreter özelliğini kullanma iptali85a..               İptali 85KlXXXXXX
Şifre kullanımı836+şifre(000-250)KlXXXXXX
Tarife programı8023sdpppPrXXXXXX
Tarihi ayarlama833ggaaOXXXXXX
Toplam ücret dökümü8764KlXXXXX
Uyandırma servisini kullanmak  için8388a.. ssddKlXXXXX
Uzaktan çağrı yönlendirmek için855a +yönlenecek noKlXXXXX
Yasak numara arama yetki seviyesi887aaa(9)8nPrXXXXXX
Yazıcıyı devreden çıkarmak için8760KlXXXXXX
Yer belirleme servisi738+nKlXXXXX
Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dış hatta çıkma799+a.. ş..dış numaraKlXXXXX

DS200 PROGRAMLAMA KODLARI

DS200s ve DS200 Telefon Santralları program kodları (1,04 ve öncesi)
  

                  PROGRAM  VE KULLANIM KODU İŞARET  UYGUN  OLDUĞU VERSİYON.DS200sDS200  

Programlama Konumuna Giriş877777XX
Programlama Konumundan Çıkış877778XX
       
GENEL SİSTEM PROGRAMLARI  XX 
Program Parametrelerini Hafızaya Kaydetme800000XX
Sistem Yetkilisi800001AXX
Sistem Tablolarını Sıfırlama800002PXX
Otomatik Gece Servisi800051SSDD1SSDD2XX
Haftalık Otomatik Servisler800059SGNXX
Bekletmede Harici Müzik800031PXX
Robot Operatör Aktifleme800219PXX
Pbx Grup Parametreleri800030PRSTXX
Çağrı Kayıt Statüsü800066PXX
Çağrı Kayıt Cihazı800040XX
Seri Yazıcı Durum Kontrolü800041PXX
Çağrı Bekletme Süresi: (Çağrının Parkta Bekleme Süresi)800045TXX
Röle Çekili Kalma Süresi800114PTXX
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması800048PXX
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi800047TXX
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu800015PTXX
Dış Arama Serbest Ön Kod Tablosu800016PTXX
Dış Arama Mesafesi Ön Kodları (Şi / Şa / Ma Kodunun Tanımlanması)800017PTXX
Ön Kodların Silinmesi800018PTXX
Dahili Çağrı Cihazı Bağlantısı800161PXX
Eprom Tablosu Başlangıç Durumu800103PXX
Analog Abone Çatalaltı Süresi800100PXX
Sinyalleşme Parametreleri800101PSTXX
Sinyalleşme Parametre Dökümü800102XX
GENEL  ABONE PROGRAMLARI       
Araya Girme Yetki Seviyesi800036APXX
Dış Hat Yetki Seviyesi800010AP(T)XX
Abone Dış Hat Erişim Grubu800012AGXX
Dış Hat Konuşma Süresi800032ATXX
*, # Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi800044APTXX
Sesli Mesaj Kilitleme Yetkisi800221APTXX
Otel Odası Arama İzni800062APXX
Otomatik Şifre800034AXX
Çağrı Kayıt Dışı Abone800043APXX
Çağrı Cihazı Kodu800049APXX
Sistem Mesaj Dili800069APXX
Müşteri-Personel Seçimi800065APXX
Acil Hat800035A1A2PXX
Aramalı Acil Hat800035APXX
Otel Odası Tanımlama800060APXX
Lokal Abone800039APXX
Abone Pbx Grubu800014ABXX
Gelen Çağrıların  Abonelere Eşit Dağıtılması800052APXX
Sesli Mesaj Bırakılma Yetkisi800072APXX
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone800050APXX
GENEL DIŞ HAT PROGRAMLARI   XX  
Dış Hat Açma/ Kapama800003DPTXX
Dış Hat Parametreleri800005DAPTXX
Dış Hat Erişim Grupları800027DG(GG..)*XX
Dış Hat Pbx Grubu800038DEXX
DISA / Robop Analog Dış Hat Seçimi800042DPXX
Özel Robop Menüleri800200DPRSTXX
DISA Parametreleri800073DPTXX
Dış Hat – Dış Hat Bağlamada Konuşma Süresi800070DPXX
Çevrilen Numara Kontrolü / DISA – E&M Bağlantısı Süre Kontrolü800071DPTXX
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi800007DPTXX
Giden/Gelen Ses Seviyesi Kazancı800068DPTXX
PRI ISDN / R2 DIŞ HAT PROGRAMLARI       
Çalma Abonesi800055YNAXX
Çalma Abonesi İptali800056XX
PRI ISDN / R2 Kartları İçin Robop Menüleri800209YNPRSTXX
DISA / Robop Hat Seçimi800058YNPXX
DISA Parametreleri800073YNPTXX
Dış Hat Numarası Sabit Bölümü800057YNXX
BRI ISDN DIŞ HAT PROGRAMLARI       
Çalma Abonesi800109DNAXX
Çalma Abonesi İptali800110DNAXX
Robop Menüleri800112DNPRSTXX
DISA / Robop Hat Seçimi800111DNPXX
DISA Parametreleri800113DNPTXX
E&M  DIŞ HAT PROGRAMLARI       
Arama Özellikleri800105DPSTXX
Ton Dinleme / Gönderme800107DPTXX
EVM200  PROGRAMLARI       
Evm200 Kartı Programlama Konumu800220YPXX
Sabit Robop Mesajları800201PKMXX
Toplam Penaltı800202PXX
Dil Değiştirme800203PXX
Zaman Aşımı Süreleri800204S1S2XX
Menü Giriş Mesajı800205NPMXX
Hareket Tablosu800206NTH P1P2P3XX
Robop Menüsü Çalma Abonesi800207NAXX
Evm200 Ses Seviyesi Ayarları800223TSXX
Robop Mesajı/Sistem Mesajı Silme7557YMDXX
Robop ve Sistem Mesajlarını Dinleme7585YMDXX
Robop Mesajı ve Sistem Mesajı Kaydı7586YM+MesajXX
Tüm Robop Mesajlarını Silme7559YXX
Tüm Sistem Mesajlarını Silme7558YXX
Karttan Karta Tüm Robop Mesajlarını Kopyalama7560Y1Y22XX
Karttan Karta Mesaj Kopyalama7560Y1Y20M1M2XX
ESNEK NUMARALANDIRMA
Abone Ve Dış Hat Erişim Kodlarını Sıfırlama800021XX
Servis Erişim Kodları Sıfırlama800022XX
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu800120XX
Abone/Dış Hat Erişim Kodu800025HE  XX  
Bir Grup Abone Veya Dış Hattın Erişim Kodlarının Değiştirilmesi800026H1H2EXX
Servis Erişim Kodu800024PEXX
Fiziksel Konuma Göre Erişim Kodu800906FEXX
Hareket Tablosu800456NTH P1P2P3XX
BAKIM PROGRAMLARI       
Kart Kapatma/Açma800229YPXX
Kalıcı Hafızayı Silme800827XX
Kart Konfigürasyonu800837YPXX
İletişimin Sorgulanması800555PXX
Dinamik Parametrelerin Sorgulanması800727XX
Kart Versiyonu Sorgulaması800829Y00XX
CC Versiyonu Sorgulaması800828 00XX
Analog Abone Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800830 00XX
Brı Isdn Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800831 00XX
PRI ISDN Ve R2 Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800833 00XX
Analog Dış Hat Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800832 00XX
Abone Parametresi Sorgulama800835AXX
Karel Özel Telefonların Ve DSS Modüllerinin Versiyonlarını Sorgulama800834 00XX
Özellik Tablosu Sorgulama
Hat Monitör Etme800836YPXX
Sistemi Parametrelerini Koruyarak Yeniden BaşlatmaXX

 DS200 SANTRALLARIN PROGRAMLAMA VE KULLANIM KODLARI

DS200s ve DS200 Telefon Santralları program kodları (1.05 ve sonrası)
 
GENEL SANTRAL PROGRAMLARI       
Program Parametrelerini Hafızaya Kaydetme800000XX
Sistem Yetkilisi800001AXX
Sistem Tablolarını Sıfırlama800002PXX
Otomatik Gece Servisi800003SSDD1SSDD2XX
Haftalık Otomatik Servisler800004SGNXX
Bekletmede Harici Müzik800005PXX
Robot Operatör Aktifleme800006PXX
Pbx Grup Parametreleri800007PRSTXX
PBX Grup Cevapsız Çağrı Çalma Sayısı800008PXX
Otomatik Arayıcı Deneme Sayısı800009PXX
Robop Hattan Aramalarda Duyulacak Çalma Tonu800010PXX
Dış Çağrı Sonrasında Hat Bağlama800011PXX
Çağrı Kayıt Statüsü800020PXX
Çağrı Kayıt Cihazı800021PXX
Seri Yazıcı Durum Kontrolü800022PXX
Seri Yazıcı Dil Kontrolü800023PXX
Çağrı Bekletme Süresi: (Çağrının Parkta Bekleme Süresi)800030TXX
Röle Çekili Kalma Süresi800031PTXX
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması800032PXX
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi800033TXX
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu800040PTXX
Dış Arama Serbest Ön Kod Tablosu800041PTXX
Çağrı Kayıt Tipi (Şi / Şa / Ma Kodunun Tanımlanması)800042PTXX
Ön Kodların Silinmesi800043PTXX
Kontör Sınırlı Kullanıcı800050KSPTXX
Kontör Sınırlı Kullanıcı Silme800051KXX
Kontör Sınırlı Kullanıcıları Silme800052XX
Kontör Sınırlı Kullanıcı Durumu Sorgulama800053KXX
Tüm Kontör Sınırlı Kullanıcıların Durumu Sorgulama800054XX
Kontör Sınırlı Aboneler Dış Hat Erişim İzni800055XX
İlave Saat800060PXX
Dahili Çağrı Cihazı Bağlantısı800061PXX
Eeprom Tablosu Başlangıç Durumu800080PXX
Analog Abone Çatalaltı Süresi800081PXX
Sinyalleşme Parametreleri800082PSTXX
Sinyalleşme Parametre Dökümü800083XX
          
        
ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Araya Girme Yetki Seviyesi801100APXX
Dış Hat Yetki Seviyesi801101AP(T)XX
Abone Dış Hat Erişim Grubu801102AGXX
Dış Hat Konuşma Süresi801103ATXX
*, # Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi801104APTXX
Sesli Mesaj Bırakma / Kilitleme Yetkisi801105APTXX
Otel Odası Arama İzni801106APXX
Çağrı Yakalama Yetkileri801107APTXX
Çağrı Yönlendirme Yetkisi801108APXX
Sıraya Girme Yetkisi801109APXX
DISA Hattan Dış Hatta Çıkma Yetkisi801110APXX
Çağrı Aktarabilir Acil Hatlı Abone801111APXX
Otomatik Şifre801120AXX
Çağrı Kayıt Dışı Abone801121APXX
Çağrı Cihazı Kodu801122APXX
Sistem Mesaj Dili801123APXX
Müşteri-Personel Seçimi801140APXX
Acil Hat801141APTXX
Aramalı Acil Hat801141APXX
Otel Odası Tanımlama801142APXX
Lokal Abone801143APXX
Abone Pbx Grubu801160ABXX
Gelen Çağrıların  Abonelere Eşit Dağıtılması801161APXX
Sesli Mesaj Bırakma Yetkisi801162APXX
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone801163APXX
Dış Hattı Düşürülemez Abone801164APXX
Kulaktan Uyarılamaz Abone801165APXX
Genişletilmiş Sekreter Grupları800166APXX
DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Dış Hat Açma/ Kapama801200DPTXX
Dış Hat Parametreleri801201DAPTXX
Dış Hat Erişim Grupları801202DG(GG..)*XX
Dış Hat Pbx Grubu801203DEXX
DISA / Robop Analog Dış Hat Seçimi801204DPXX
Özel Robop Menüleri801205DPRSTXX
DISA Parametreleri801206DPTXX
Dış Hat – Dış Hat Bağlamada Konuşma Süresi801207DPXX
Çevrilen Numara Kontrolü / DISA – E&M Bağlantısı Süre Kontrolü801208DPTXX
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi801209DPTXX
Giden/Gelen Ses Seviyesi Kazancı801210DPTXX
PRI ISDN VE R2 DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Çalma Abonesi800300YNAXX
Çalma Abonesi İptali800301XX
PRI ISDN / R2 Kartları İçin Robop Menüleri800302YNPRSTXX
DISA / Robop Hat Seçimi800303YNPXX
DISA Parametreleri800304YNPTXX
Dış Hat Numarası Sabit Bölümü800305YNXX
BRI ISDN DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Çalma Abonesi800350DNAXX
Çalma Abonesi İptali800351DNAXX
Robop Menüleri800352DNPRSTXX
DISA / Robop Hat Seçimi800353DNPXX
DISA Parametreleri800354DNPTXX
E&M HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Arama Özellikleri801400DPSTXX
Ton Dinleme / Gönderme801401DPTXX
EVM 200 ROBOT OPERATÖR VE SESLİ YANIT SİSTEMİNE İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Evm200 Kartı Programlama Konumu800450YPXX
Tüm Robop Mesajlarını Silme7559YXX
Tüm Sistem Mesajlarını Silme7558YXX
Robop Mesajı Ve Sistem Mesajı Kaydı7586YM+MESAJXX
Robop Ve Sistem Mesajlarını Dinleme7585YMDXX
Robop Mesajı / Sistem Mesajı Silme7557YMDXX
Karttan Karta Mesaj Kopyalama7560 Y1Y20M1M2XX
Karttan Karta Tüm Robop Mesajlarını Kopyalama7560 Y1Y2 2XX
GENEL PARAMETRELERXX
Sabit Robop Mesajları800451PKMXX
Toplam Penaltı800452PXX
Dil Değiştirme800453PXX
Zaman Aşımı Süreleri800454 S1S2XX
MENÜ PARAMETRELERİ VE HAREKET TABLOSU
Menü Giriş Mesajı800455NPMXX
Hareket Tablosu800456NTH P1P2P3XX
Robop Menüsü Çalma Abonesi800457NAXX
Evm200 Ses Seviyesi Ayarları800458TSXX
ESNEK NUMARALANDIRMAYA İLİŞKİN PROGRAMLAR       
Abone Ve Dış Hat Erişim Kodlarını Sıfırlama800900XX
Servis Erişim Kodları Sıfırlama800901XX
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu800902XX
Abone/Dış Hat Erişim Kodu800903HE  XX  
Bir Grup Abone Veya Dış Hattın Erişim Kodlarının Değiştirilmesi800904 H1H2EXX
Servis Erişim Kodu800905PEXX
Fiziksel Konuma Göre Erişim Kodu800906FEXX

BAKIM

BAKIM PROGRAMLARI       
Kart Kapatma/Açma800950YPXX
Kalıcı Hafızayı Silme800951XX
Kart Konfigürasyonu800952YPXX
İletişimin Sorgulanması800960PXX
Dinamik Parametrelerin Sorgulanması800962XX
Kart Versiyonu Sorgulaması800970Y 00XX
CC Versiyonu Sorgulaması800971 00XX
Analog Abone Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800972 00XX
Brı Isdn Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800973 00XX
PRI ISDN Ve R2 Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800974 00XX
Analog Dış Hat Kartlarının Versiyonunu Sorgulama800975 00XX
Abone Parametresi Sorgulama800976AXX
Karel Özel Telefonların Ve DSS Modüllerinin Versiyonlarını Sorgulama800977
DS200s ve DS200 Telefon Santralları kullanım kodları (1,05 ve sonrası)
 
iç hat görüşmesiaKl XX  
Dış Hat Görüşmesi9KlXX
Seçerek Dış hat Alma
İşaretli Dış Hat Erişim790KlXX
Kodlu Dış Hatta Erişme797KlXX
Dış Hatta Kodlu ve Şifreli Erişme797KlXX
Son Numara Tekrar Arama60KlXX
Özel Hafızaya Numara Girme84KlXX
Özel Hafızadan Arama6KlXX
Ortak Hafızadan Arama3KlXX
Son Numarayı Otomatik Arama770KlXX
Özel Hafızadan  Otomatik Arama77KlXX
Ortak Hafızadan Otomatik Arama78KlXX
Seçerek Çağrı Yakalama82KlXX
Meşgulde Çağrı Yakalama43KlXX
Çağrı Aktarma
Dış Hat Çağrı Park Etme#4KlXX
Dış Hatta Çatalaltı#2KlXX
Kendi Telefonundan Park Edilen Çağrıyı Geri Alma44KlXX
Başka Telefondan Park Edilen Çağrıyı Geri Alma45KlXX
Park Edilen Bir Dış Hattı Geri Alma45KlXX
Araya Girme0KlXX
Meşgulde Sıraya Girme81KlXX
Meşgulde Bekleme
Çağrı Yönlendirme85KlXX
Uzaktan Çağrı Yönlendirme865KlXX
Cevapsız Çağrı için Çağrı Yönlendirme866KlXX
Paralel Çalma / Meşgulde Verilecek Ton835KlXX
Şifre Tanımlama836KlXX
Şifre Değiştirme836KlXX
Telefon kilitleme837KlXX
Herhangi Bir Aboneden Kendi Yetkiniz Dahilinde Dış Hat Arama799KlXX
DISA Hattan Dış Hat Erişimi
Hatırlatma Servisi8380KlXX
Aboneye Dış Hat Aktarma839KlXX
Rahatsız Edilmeme831KlXX
Kullanılan Bir Dış Hattı Düşürme798KlXX
Meşgul Aboneyi Kulaktan Uyarma9KlXX
Oda Dinleme Servisi8385KlXX
Şef-Sekreter Özelliği888KlXX
Konferans
Çoklu Konferans734KlXX
İki Dış Hattı Birbirine Bağlama#69KlXX
Seri Aktarma#8KlXX
Dış  Hatlarda Ses Kazancı Kontrolü66 / 67KlXX
Dış Hatta Çatalaltı#9KlXX
Çağrı Cihazı Aktifleme741KlXX
Kulaklık Kullanıcısı Abone742KlXX
Müzik Dinleme743KlXX
Kapı Rölesi Aktifleme100KlXX
Mahalli Bataryalı Telefona Zil Gönderme   Acil Hat#3KlXX
OPERATÖR İLE İLGİLİ  SERVİSLER
Tarih Ayarlama833KlXX
Saat Ayarlama832KlXX
Ortak Hafızaya Numara Girme834KlXX
Gece Servisine Alma879KlXX
Uyandırma Servisi8388KlXXX
Grup Uyandırma Servisi8389KlXX
Operatöre Bekleyen Mesaj740KlXX
Sistem Parametrelerini Tekrar Yükleme744KlXX
OTEL ODALARI İLE İLGİLİ SERVİSLER
Otel  Odası Durum Belirtme730KlXX
Otel Odasının Durumunu Değiştirme730KlXX
Otel Odasının Durumunu Sorgulama731KlXX
Grup Otel Odasının Durumunu Sorgulama7319KlXX
Otel Odası Kontrollü Giriş / Kontrollü Çıkış (Check-in/Check-out)732KlXX
Yer Belirtme Servisi738KlXX
Mini Bar Ücretlendirmesi733KlXX
RAPORLAMA İLE İLGİLİ SERVİSLER
Çağrı Kayıttan Kayıt Silme8765KlXX
Belli Bir Abonenin Çağrı Kayıt Dökümü8766KlXX
Çağrı Kayıt Dökümü8767KlXX
Çağrı Kayıtların Dökümünü Tekrar Almak  İçin
Çağrı Kayıt Sayacını Sıfırlama8769KlXX
Toplam Ücret  Dökümü8764KlXX
Bekçi Kodu869KlXX
SESLİ MESAJ KUTULARI İLE İLGİLİ  SERVİSLER
Geçici Yerimde Yokum Mesajı737KlXX
Dahili Bir Aboneye Mesaj Bırakma82KlXX
Yeni Mesaj Dinleme8646KlXX
Tüm Mesaj Dinleme8645KlXX
Mesajlı Hatırlatma  Servisi8384KlXX
Mesajlı Alarm Servisi8387KlXX
Tüm Mesajların  Silinmesi7561KlXX
DİREKT İÇ ARAMA (DISA) İLE İLGİLİ SERVİSLER
DISA Hattan  Dahili Bir Aboneye Mesaj Bırakma
DISA Hattan Kendinize Bırakılan Mesajları Dinleme8646KlXX
Konuşmaya Başla
💬 Bize Yazın
Merhabalar..
Size nasıl yardımcı olabiliriz?